Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 1Kwiecień: 3Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 32Wrzesień: 1948Październik: 3230Listopad: 14171Grudzień: 1783
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10149
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 627
 3. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Chlewiskach
  Wyświetleń: 400
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 256
 5. Nabór pracowników - ogłoszenia
  Wyświetleń: 215
 6. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 193
 7. Przetargi - gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 166
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 150
 9. Informacje - Wybory
  Wyświetleń: 136
 10. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 134
 11. Uchwały Rady Gminy 2023
  Wyświetleń: 123
 12. Rada Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 117
 13. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 116
 14. Zarządzenia 2023
  Wyświetleń: 116
 15. Ogłoszenia - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 114
 16. Z Posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu
  Wyświetleń: 113
 17. Oświadczenia majątkowe - urząd gminy
  Wyświetleń: 112
 18. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 112
 19. Decyzje Środowiskowe
  Wyświetleń: 111
 20. z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 105
 21. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 99
 22. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2023 roku  /poniedziałek/  Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej będzie nieczynny  /art. 130 § 2 Kodeksu pracy/ . W przypadku zgonu dyżur pełni Urząd Stanu Cywilnego pod nr telefonu  574 363 314.
  Wyświetleń: 99
 23. z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Finansów
  Wyświetleń: 97
 24. Oświadczenia majątkowe Radni
  Wyświetleń: 94
 25. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 93
 26. Aktualności
  Wyświetleń: 88
 27. Budżet
  Wyświetleń: 87
 28. Z Posiedzeń Komisji do spraw Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 87
 29. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 84
 30. Komunikat Nr 19 /2023 dotyczy świetlicy wiejskiej w Ośniszczewku - woda może być bezpiecznie używana do spoźycia bezpiecznym uzywaniu
  Wyświetleń: 81
 31. Lokalizacja
  Wyświetleń: 81
 32. Obwieszczenia - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 81
 33. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 80
 34. Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 79
 35. Sołectwa
  Wyświetleń: 75
 36. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 73
 37. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 71
 38. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 69
 39. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 69
 40. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 68
 41. Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2028
  Wyświetleń: 63
 42. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 sierpnia 2023r.
  Wyświetleń: 61
 43. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 60
 44. Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 59
 45. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 września 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 46. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 58
 47. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 57
 48. Petycje
  Wyświetleń: 57
 49. Obwieszczenie o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 56
 50. Informacje ogólne OŚ/ Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 54
 51. Raport o dostępności
  Wyświetleń: 54
 52. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 54
 53. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 21 wrzesień 2023r.
  Wyświetleń: 54
 54. Statut Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 53
 55. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 52
 56. Ogłoszenia - związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 52
 57. Komunikaty meteorologiczne
  Wyświetleń: 51
 58. Ogłoszenie 08-09-2023 - Prowadzenie działalności i  zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 50
 59. Wzory dokumentów - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 49
 60. Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 48
 61. Perycja w sprawie drogi rowerowej z ciągiem pieszych
  Wyświetleń: 48
 62. Imienne wykazy głosowań radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 63. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 45
 64. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od 2023 do 2025 r.
  Wyświetleń: 44
 65. Łowiectwo
  Wyświetleń: 44
 66. Ekoportal
  Wyświetleń: 43
 67. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 43
 68. Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 43
 69. Ciepłe mieszkanie
  Wyświetleń: 42
 70. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 42
 71. Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
  Wyświetleń: 41
 72. Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok
  Wyświetleń: 40
 73. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 40
 74. Preferencyjna sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 39
 75. Zadania publiczne
  Wyświetleń: 39
 76. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Przybysławiu
  Wyświetleń: 38
 77. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 36,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, na dz. nr 40 ob. ewid. 0024 Walentynowo
  Wyświetleń: 38
 78. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 38
 79. Uchwała Nr LIV/403/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie działki nr 254 w Radojewicach
  Wyświetleń: 37
 80. Majątek gminy
  Wyświetleń: 36
 81. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 36
 82. Postanowienie nr 144/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 83. Potanowienie o późniejszym terminie w sprawie 04.10.2023r.
  Wyświetleń: 35
 84. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 35
 85. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 35
 86. Dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych
  Wyświetleń: 34
 87. Protokół Nr LIII/2023 z obrad Uroczystej Sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 88. Uchwała Nr LIV/404/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
  Wyświetleń: 34
 89. Zarządzenie Nr 113/2023
  Wyświetleń: 34
 90. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 33
 91. Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 33
 92. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 33
 93. Konsultacje
  Wyświetleń: 33
 94. Decyzja SKO w Bydgoszczy z dnia 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 32
 95. Sprawozdania z realizacji programu współpracy
  Wyświetleń: 32
 96. Warunkowa przydatność wody do spożycia Świtlica Ośniszczewko
  Wyświetleń: 32
 97. Konsultacje - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 31
 98. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 września 2023 roku
  Wyświetleń: 31
 99. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 31
 100. Uchwała Nr LV/411/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 101. Oświadczenie majątkowe radnej Anety Ebekozien na zakończenie kadencji
  Wyświetleń: 30
 102. Uchwała Nr LV/412/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2035
  Wyświetleń: 30
 103. Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia położonych w Radojewicach
  Wyświetleń: 30
 104. POSTANOWIENIE Nr 112/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 105. Postanowienie o późniejszym rozstrzygnięciu sprawy z dnia 25. wrzesnia 2023r.
  Wyświetleń: 29
 106. Uchwała Nr LIV/402/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej na terenie działki 240/1 w Radojewicach
  Wyświetleń: 29
 107. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
  Wyświetleń: 29
 108. Zwierzęta czekające na Twoją adopcję
  Wyświetleń: 29
 109. Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. i referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 28
 110. Interpelacja radnego Igora Szulca oraz sołtysa Rafała Nowaka w sprawie zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne w sołectwie Chróstowo
  Wyświetleń: 28
 111. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 04.09.2023 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Bąkowo.
  Wyświetleń: 28
 112. Petycja z dnia 07-09-2023 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Krejowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 28
 113. Protokół Nr 81/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 29 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 28
 114. Silny wiatr - 7 października 2023r.
  Wyświetleń: 28
 115. Uchwała Nr LIV/408/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 28
 116. Uchwała Nr LIV/409/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2035
  Wyświetleń: 28
 117. Informacja Urzędnika Wyborczego w Dąbrowie Biskupiej z dnia 19 września 2023 r o losowaniach
  Wyświetleń: 27
 118. Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak z dnia 26 września 2023 r. w sprawie naprawy studzienki przy ulicy Długiej 156 w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 27
 119. Postanowienie o wydłużeniu terminu ponownego rozpatrzenia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 27
 120. Oświadczenie majątkowe Pani Izabeli Czekalińskiej w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku
  Wyświetleń: 26
 121. Plan polowań zbiorowych K.K.Ł. nr 52 w sezonie 2023/2024
  Wyświetleń: 26
 122. Silny wiatr 03 - 04 października 2023r.
  Wyświetleń: 26
 123. Uchwała Nr LIV/405/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 26
 124. Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak z dnia 26 września 2023 r. w sprawie naprawy chodnika w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 25
 125. Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrównania drogi gruntowej w Nowym Dworze.
  Wyświetleń: 25
 126. Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Stabulewicza w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku
  Wyświetleń: 25
 127. Uchwała Nr LVI/413/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 25
 128. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 25
 129. Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak z dnia 26 września 2023 r. w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 252
  Wyświetleń: 24
 130. Protokół Nr 23/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 6 września 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 131. Protokół Nr 89/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 132. Uchwała Nr LIV/406/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 24
 133. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 24
 134. Zarządzenie nr 114/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 24
 135. Dane kontaktowe - Wybory do Sejmu RP i Do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 23
 136. Plan polowań sezon łowiecki 2023/2024
  Wyświetleń: 23
 137. Protokół Nr 83/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 20 października 2023 r.
  Wyświetleń: 23
 138. Silny wiatr 03 - 04 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 23
 139. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 23
 140. Zarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 23
 141. Gęsta mgła 23 - 24 października 2023r.
  Wyświetleń: 22
 142. Imienny wykaz głosowań z LIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 143. Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2023
  Wyświetleń: 22
 144. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 22
 145. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 06.09.2023 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wonorze.
  Wyświetleń: 22
 146. Pobierz programy
  Wyświetleń: 22
 147. Uchwała Nr LVI/414/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2035
  Wyświetleń: 22
 148. Uchwała Nr XLII/319/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 22
 149. Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 22
 150. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 30/1 w miejscowości Chróstowo, gmina Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 21
 151. Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Parchanie
  Wyświetleń: 21
 152. Protokoły
  Wyświetleń: 21
 153. Protokół Nr 84/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 10 października 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 154. Protokół Nr LV/2023 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 155. Archiwum - Czyste powietrze
  Wyświetleń: 20
 156. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 04.09.2023 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Sobiesiernie.
  Wyświetleń: 20
 157. Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Wyświetleń: 20
 158. Protokół Nr 82/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 159. Protokół Nr 88/2023 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12 września 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 160. Protokół Nr 92/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 października 2023 roku
  Wyświetleń: 20
 161. Uchwała Nr LIV/407/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 20
 162. Zarządzenie Nr 131/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 20
 163. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacji istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej” na terenie działki o nr ew. 54/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia.
  Wyświetleń: 20
 164. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr RM1 do głębokości 48,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Chróstowo, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 108/6, obręb 0004 Chróstowo oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie pastwisk trwałych, łąk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowan
  Wyświetleń: 19
 165. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 30/1 w miejscowości Chróstowo, gmina Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 19
 166. Ocena jakości wody do spożycia z wodociągu Dąbrowa Biskupia sierpień 2023r.
  Wyświetleń: 19
 167. Ostrzeżenie meteorologiczne - 11-09-2023
  Wyświetleń: 19
 168. Protokół Nr 81/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 26 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 169. Protokół Nr 87/2023 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 170. Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 171. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie 31 sierpień 2023r.
  Wyświetleń: 19
 172. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr RM1 do głębokości 48,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Chróstowo, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 108/6, obręb 0004 Chróstowo oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie pastwisk trwałych, łąk trwałych oraz gruntów ornych
  Wyświetleń: 18
 173. Planowana przerwa w dostawie wody 10 października 2023r.
  Wyświetleń: 18
 174. POSTANOWIENIE Nr 107/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 175. Postanowienie o późniejszym rozstrzgnięciu sprawy z wnosku Inwestora z dnia 17 maja 2017r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie dz. nr 62/3 i 62/4 w Modliborzyce
  Wyświetleń: 18
 176. Protokół Nr 21/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 177. Protokół Nr 22/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 178. Protokół Nr 79/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 29 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 179. Protokół Nr 80/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 6 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 180. Protokół Nr 83/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 181. Protokół Nr 88/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 18
 182. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Biskupia w 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 183. Zarządzenie Nr 137/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 18
 184. Interpelacja radnego Igora Szulca oraz sołtysa Rafała Nowaka w sprawie zakupu lamp dla miejscowości Walentynowo
  Wyświetleń: 17
 185. Koło Łowiecki Nr 51 "Bażant" w Gniewkowie ZO Bydgoszcz
  Wyświetleń: 17
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 04.09.2023 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Parchanki.
  Wyświetleń: 17
 187. Plan polowań dla obwodów 220 i 252 Koła Łowieckiego nr 48 SAMURA
  Wyświetleń: 17
 188. Protokół Nr 78/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 9 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 189. Protokół Nr 80/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 26 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 190. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 17
 191. Zarządzenie Nr 147/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 17
 192. Zawiadomienie o zwołaniu LVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 17
 193. Interpelacja radnego Igora Szulca oraz sołtysa Rafała Nowaka w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 2572C Przybysław -Chróstowo i zebranie poboczy
  Wyświetleń: 16
 194. Petycja w sprwie budowy drogi rowerowej z ciągiem pieszym na odcinku drogi Modliborzyce - Parchanie
  Wyświetleń: 16
 195. Protokół Nr 77/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 24 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 196. Protokół Nr 93/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 197. Uchwała Nr LV/410/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 16
 198. Imienny wykaz głosowań z LVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 199. Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 200. Intensywne opady deszczu 03 - 04 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 15
 201. Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównanie drogi gminnej Nowy Dwór-Brudnia oraz zebranie poboczy w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 15
 202. Postanowienie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do gł. 36,0 m, o wyd. do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w m. Walentynowo
  Wyświetleń: 15
 203. Protokół Nr 73/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 21 lutego 2023 r. odbytego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 15
 204. Protokół Nr 76/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 205. Protokół Nr 82/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 206. Protokół Nr 90/2023 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 17 października 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 207. Zarząd KKL52 W INOWROCŁAWIU
  Wyświetleń: 15
 208. Zarządzenie Nr 126/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2023r. w sprawie opracowania wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok
  Wyświetleń: 15
 209. Zarządzenie Nr 151/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 210. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Bedford
  Wyświetleń: 14
 211. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14
 212. Protokół Nr 72/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 14 lutego 2023 r. odbytego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 14
 213. Protokół Nr 74/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 14 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 214. Protokół Nr 84/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 215. Protokół Nr 89/2023 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 216. Protokół Nr 91/2023 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 217. Protokół Nr 91/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2023 roku
  Wyświetleń: 14
 218. Protokół Nr LIV/2023 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 219. Protokół Nr LVI/2023 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 220. Zarządzenie Nr 161/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 14
 221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządezenia wodnego złużącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwrtorzędowych - studnia głębinowa nr 1 na działce nr 35 obręb ewidencyjny 0024 Walentynowo
  Wyświetleń: 14
 222. Decyzja SKO w Bydgoszczy z dnia 14 września 2023r. - kopia
  Wyświetleń: 13
 223. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi w 2022r. na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 13
 224. Nocne płukanie sieci wodociągowej Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 13
 225. Zarządzenie Nr 162/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 13
 226. Zarządzenie Nr 165/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok
  Wyświetleń: 13
 227. Imienny wykaz głosowań z LV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 228. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządezenia wodnego złużącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwrtorzędowych - studnia głębinowa nr 1 na działce nr 35 obręb ewidencyjny 0024 Walentynowo
  Wyświetleń: 12
 229. Protokół Nr 85/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 230. Protokół Nr 90/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 września 2023 roku
  Wyświetleń: 12
 231. Zarządzenie Nr 132/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 12
 232. Zarządzenie Nr 133/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 12
 233. Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 12
 234. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 12
 235. Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej pn.:"Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia”
  Wyświetleń: 12
 236. Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 12
 237. Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
  Wyświetleń: 12
 238. Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego z dnia 14.11.2023r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacji istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej” na terenie działki o nr ew. 54/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 12
 239. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji w sprawie rozbudowy istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4, obręb ewid. 0010 Modliborzyce
  Wyświetleń: 12
 240. Zawiadomienie o zwołaniu LV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 12
 241. Petycja do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.
  Wyświetleń: 11
 242. Protokół Nr 75/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 27 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 243. Przerwa w dostawie wody. Awaria na sieci wodociągowej w m. Wonorze.
  Wyświetleń: 11
 244. Zarządzenie Nr 125/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2023r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok
  Wyświetleń: 11
 245. Zarządzenie Nr 150/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 11
 246. Zarządzenie Nr 158/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 11
 247. Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 11
 248. Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 11
 249. Azbest - Archiwum
  Wyświetleń: 10
 250. Komunikat nr 19/2023
  Wyświetleń: 10
 251. Oblodzenie 17 - 18 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 10
 252. Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Przybysławiu
  Wyświetleń: 10
 253. Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Dąbrowy Biskupiej i Nowego Dworu
  Wyświetleń: 10
 254. Zarządzenie Nr 154/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 10
 255. Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 10
 256. Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 10
 257. Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 10
 258. Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 9
 259. Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pt. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem Etap I - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, gmina Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 9
 260. Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 9
 261. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 9
 262. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 8
 263. Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem - kopia
  Wyświetleń: 8
 264. Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenia
  Wyświetleń: 8
 265. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8
 266. Test
  Wyświetleń: 8
 267. Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 8
 268. Zarządzenie Nr 166/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2024-2035
  Wyświetleń: 8
 269. Zarządzenie Nr 167/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 8
 270. Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz ustalenia regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 8
 271. Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie
  Wyświetleń: 8
 272. 28 listopada br. przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców miejscowośco Pieczyska, Sobiesiernie, Radojewice i Niemojewo.
  Wyświetleń: 7
 273. Ostrzeżenie meteorologiczne- silny wiatr
  Wyświetleń: 7
 274. Plan polowań dla obwodów 220 i 252 Koła Łowieckiego nr 48 SAMURA - kopia
  Wyświetleń: 7
 275. Plan polowań dla obwodów 220 i 252 Koła Łowieckiego nr 48 SAMURA w Woli Wapowskiej
  Wyświetleń: 7
 276. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 36,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, na dz. nr 40 ob. ewid. 0024 Walentynowo.
  Wyświetleń: 7
 277. Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 7
 278. Zarządzenie nr 110 / 2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Pani Izabeli Czekalińskiej
  Wyświetleń: 7
 279. Zarządzenie Nr 111 / 2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku
  Wyświetleń: 7
 280. Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7
 281. Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 7
 282. Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 7
 283. Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok.
  Wyświetleń: 7
 284. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sierpień 2023r
  Wyświetleń: 7
 285. Decyzja SKO w Bydgoszczy z 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 6
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 04.09.2023 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wonorze
  Wyświetleń: 6
 287. Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za I półrocze 2023r
  Wyświetleń: 6
 288. Ocena jakości wody wodociagi Pachanie i Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2023r.
  Wyświetleń: 6
 289. Ostrzeżenie meteorologiczne - marznące opady
  Wyświetleń: 6
 290. Plan polowań zbiorowych sezon łowiecki 2023/2024 Wojskowe Koło Łowiecki nr 228 "CYRANKA" w Inowrocławiu
  Wyświetleń: 6
 291. Postanowienie o późniejszym rozstrzygnięciu sprawy z dnia 25. wrzesnia 2023r. - kopia
  Wyświetleń: 6
 292. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Biskupia w roku 2024
  Wyświetleń: 6
 293. Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 6
 294. Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Dowożenie uczniów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 6
 295. Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia7 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 6
 296. Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 6
 297. Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie 2 szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina " realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
  Wyświetleń: 6
 298. Zarządzenie Nr 109/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok.
  Wyświetleń: 6
 299. Zarządzenie Nr 172/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 6
 300. Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 6
 301. Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 6
 302. Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 6
 303. Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na : Ubezpieczenie komunikacyjne gminy Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 6
 304. Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 6
 305. Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 6
 306. Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na : „Dostawę oprogramowania dla 4 maszyn wirtualnych wraz z usługą backupu danych w chmurze w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 6
 307. Imienny wykaz głosowań LVII sesja Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 5
 308. test222
  Wyświetleń: 5
 309. Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 5
 310. Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 5
 311. Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Przebudowy Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem
  Wyświetleń: 5
 312. Zarządzenie Nr 98/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 313. Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5
 314. Protokół Nr 85/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 14 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 4
 315. Protokół Nr 92/2023 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 4
 316. Protokół Nr 94/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 4
 317. Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 4
 318. Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 4
 319. Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 4
 320. Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 4
 321. Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 4
 322. Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na : „Dostawę oprogramowania wraz z licencjami dla 51 stanowisk komputerowych (51 sztuk) w tym mobilnych 7 Notebooków oraz wykonanie wdrożenia zakupionego oprogramowania celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwó
  Wyświetleń: 4
 323. Dystrybucja węgla kamiennego Gmina Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 3
 324. Marznące opady - 7 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 3
 325. Uchwała Nr 4/ P/ 2023 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2023 roku. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok
  Wyświetleń: 3
 326. Uchwała Nr LVII/415/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 3
 327. Uchwała Nr LVII/417/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 3
 328. Uchwała Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3
 329. Uchwała Nr LVII/423/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 3
 330. Uchwała Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2035
  Wyświetleń: 3
 331. Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji, serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina " realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój
  Wyświetleń: 3
 332. Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok.
  Wyświetleń: 3
 333. ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowie nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacji istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej” na terenie działki o nr ew. 54/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia
  Wyświetleń: 3
 334. Protokół Nr 86/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 9 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 2
 335. Uchwała Nr 3/DPr/2023 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 r
  Wyświetleń: 2
 336. Uchwała Nr 4 /WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2024-2035
  Wyświetleń: 2
 337. Uchwała Nr LVII/416/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok
  Wyświetleń: 2
 338. Uchwała Nr LVII/419/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej
  Wyświetleń: 2
 339. Uchwała Nr LVII/420/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 2
 340. Uchwała Nr LVII/422/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 2
 341. Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2
 342. Zarządzenie Nr 178/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok
  Wyświetleń: 2
 343. Informacja dotycząca projektu uchwały zmieniajacej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Wyświetleń: 1
 344. Marznące opady - 9 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 1
 345. Uchwała Nr LVII/421/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego