Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna BIP

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej

Zachęca się interesantów do załatwiania spraw listownie, telefonicznie( tel. 52 311 70 00), mailowo: dabrowa_biskupia@lo.pl , urzad@lo.pl oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Adres skrytki e-puap: /Gmina-Dabrowa-Biskupia/SkrytkaESP

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, że
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze:
38 9551 0002 0200 0101 2000 0150 lub w kasie Urzędu gminy.

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, że od dnia 06.02.2019 roku wprowadza
Indywidualne Numery Kont Bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Prosimy dokonywać wpłat/przelewów dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wyłącznie na
Indywidualny Numer Konta Bankowego znajdujący się na decyzji wymiarowej

Adres siedziby urzędu:

Gmina Dąbrowa Biskupia

ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia
powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

e-mail: 

NIP: 556-256-19-47, REGON: 092350731

Strona internetowa
http://www.dabrowabiskupia.pl

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:30 – 16:30
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 14:00

Godziny pracy KASY w urzędzie gminy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:00 – 14:15
Wtorek 7:30 – 16:00
Piątek 7:00 – 13:15

TELEFONY:
Centrala/Sekretariat 52 311 70 00
Wójt Gminy 52 311 70 14
Sekretarz Gminy 52 311 70 13
FAX 52 506 54 20
RADA GMINY
Biuro Rady Gminy 52 311 70 35
Przewodnicząca Rady Gminy 52 311 70 36
URZĄD STANU CYWILNEGO  ORAZ  REFERAT ORGANIZACYJNY i SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, dowody osobiste 52 311 70 25
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52 311 70 11
Ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe 52 311 70 21
Przetargi 52 311 70 22
Ewidencja działalności gospodarczej, potwierdzanie profilu zaufanego 52 311 70 35
REFERAT FINANSOWY
Skarbnik Gminy 52 311 70 45
Z-ca skarbnika 52 311 70 48
Akcyza 52 311 70 47
Opłaty za wodę 52 311 70 46
Wymiar podatków i opłat lokalnych 52 311 70 30
Pobór podatków i egzekucja 52 311 70 30
Kasa 52 311 70 26
REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ , KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik referatu, drogi ,oświetlenie 52 311 70 41
Zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka nieruchomościami 52 311 70 39
Czyste powietrze ,gospodarka lokalowa , Numeracja porządkowa  nieruchomości 52 311 70 40
Odpady komunalne 52 311 70 42
Ochrona środowiska 52 311 70 43
Rolnictwo, gospodarka nieruchomościami, ochrona przyrody, prawo wodne 52 311 70 44
Pozyskiwanie środków zewnętrznych  52 311 70 15
Informatyk 52 311 70 24

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Dyrektor 52 311 70 38
Główna księgowa 52 311 70 28
Kadry i płace 52 311 70 50
Księgowość 52 311 70 51
Stypendia szkolne 52 311 70 52

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik 52 311 70 34
Główna księgowa 52 311 70 27
Pracownik socjalny 52 311 70 31
Pracownik socjalny 52 311 70 32
Pracownik socjalny 52 311 70 33

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny 52 311 70 18, 52 311 70 19
Czyste powietrze-zaświadczenia 52 311 70 18, 52 311 70 19
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 52 311 70 18, 52 311 70 19
Dodatek osłonowy 52 311 70 18, 52 311 70 19
Świadczenia wychowawcze( 500+)  52 311 70 18,     52 311 70 19

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: +48 575 930 272

Konto bankowe
84 9551 0002 0200 0101 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej. Wszelkie wpłaty na konto Urzędu dokonywane w Oddziale Banku w Dąbrowie Biskupiej mieszczącej się przy ul. Długiej 36 są wolne od opłat.
Konto dla wpłat z zagranicy:
GBWCPLPP PL84 9551 0002 0200 0101 2000 0001

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków:
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 08:00 – 16:30
Skargi i wnioski przyjmuje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Biskupia przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 11:00 – 13:00

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego