Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

 • Dystrybucja węgla kamiennego Gmina Dąbrowa Biskupia

  Przypominamy mieszkańcom Gminy Dąbrowa Biskupia że trwa dystrybucja paliwa stałego – węgla kamiennego sprzedawanego przez Gminę Dąbrowa Biskupia osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia po cenie nie wyższej niż:

  orzech  - 1 750,00 zł brutto za 1 tonę,

  Na chwile obecną groszek jest dostępny w punktach:

  ,,U FARMARA” ul. Długa 34, Dąbrowa Biskupia – dostępne  5,54 tony
  Patryk Śmigiel Transport Krajowy, Wonorze 21 – dostępne 29,16 tony

  Po więcej  informacji zapraszamy do Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu: 52 311 70 48.

 • 28 listopada br. przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców miejscowośco Pieczyska, Sobiesiernie, Radojewice i Niemojewo.

  W związku z pracami na sieci wodociągowej informuję, że w dniu 28 listopada 2023r. w godzinach 10.00 do 11.30 planowana jest przerwa w dostawie wody - dotyczy odbiorców wody z miejscowości Pieczyska, Sobiesiernie, Radojewice i Niemojewo.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Nocne płukanie sieci wodociągowej Dąbrowa Biskupia

  Informuję mieszkańców miejscowości Dąbrowa Biskupia, Przybysław, Chróstowo, Walentynowo, Nowy Dwór, Bąkowo, Pieranie, Głojkowo, Sobiesiernie, Konary,  Dziewa, Pieczyska, Radojewice i Niemojewo, że nocami z dnia 21 na 22 i z 22 na 23 listopad 2023r. w godzinach od 22. 00 do 6.00 nastąpi nocne płukanie sieci wodociągowej Dąbrowa Biskupia.

  W związku z powyższym informuję, że woda wodociągowa może być żółta ze względu na wzruszenie osadów w sieci (przebarwienie powodowane jest dużą zawartość manganu i żelaza) w takim przypadku należy spłukać wewnętrzną instalacje wodociągową w domach czy mieszkaniach poprzez spuszczenie wody do czasu pojawienia się klarowności.

  Woda jest zdatna do picia niemniej przebarwienie może powodować zabrudzenia odzieży podczas prania.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Dąbrowy Biskupiej i Nowego Dworu

  W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia przewiduje się przerwę w dostawie wody w godzinach od 10.00 do 13.00  dla mieszkańców w miejscowościach Dąbrowa Biskupia od nr Długa 82 w kierunku Nowego Dworu i mieszkańców m. Nowy Dwór.

 • Przerwa w dostawie wody. Awaria na sieci wodociągowej w m. Wonorze.

  W związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Wonorze nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: Modliborzyce - odcinek w kierunku miejscowości Wonorze, Wonorze, Zagajewice.

  Czas usuwania awarii nieznany.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

  W związku z obowiązkiem ustawowym wzywam  Mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia o wypełnienie druku do ewidencjonowania i kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej pokój nr 26 ostatecznie do dnia 18 grudnia 2023r. w terminach wskazanych w Zarządzeniu Nr 149/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2023r.;

  Do wypełnionego druku ewidencjonowania i kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o załączenie kserokopii/zdjęcia umowy z firmą  posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także dowodu opłaty za usługi asenizacyjne. 

  W przypadku niezłożenia w/w druku ewidencjonowania i kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Druk zgłoszenia można pobrać:

  • w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej pokój nr 26 lub w biurze podawczym,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce, Ochrona Środowiska/Informacje ogólne/ocena jakości wody

  Proszę o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej pokój nr 26,
  • pocztą, na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail:

  Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających:

  • Właściciele nieruchomości wyposażanej w zbiornik bezodpływowy są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, nie dopuszczając do wylewania się na powierzchnię.
  • Właściciele nieruchomości, wyposażonych w oczyszczalnie przydomowe, zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych zgromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością zapewniającą właściwą pracę oczyszczalni zgodnie instrukcją producenta nie rzadziej niż raz na rok.

  Przypominam, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia.

 • Komunikat Nr 19 /2023 dotyczy świetlicy wiejskiej w Ośniszczewku - woda może być bezpiecznie używana do spoźycia bezpiecznym uzywaniu

  Dotyczy oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Parchanie - świetlica wiejska w Ośniszczewku.

 • Planowana przerwa w dostawie wody 10 października 2023r.

  Mieszkańcy miejscowości Walentynowo, Chlewiska oraz część Dąbrowy Biskupiej  (od Młyna w kierunku Walentynowa) - informuję, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Walentynowo w dniu 10 października 2023r. w godzinach 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego