Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.obywatel.gov.pl/ , gdzie można uzyskać informacje na temat dostępnych usług publicznych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020

Wnioski  o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o podanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Wniosek o podanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – link do ePUAP

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Wniosek

Inwestycje:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisy i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego: 

Wniosek

Zestawienie faktur do wniosku

Zestawienie faktur do wniosku wersja excel

Załącznik nr 2 do wniosku

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
2) Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego
3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4) Instrukcja wypelniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5) Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
6) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomoce de minimis
7) Informacja o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki
8) Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
9) Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
10) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
11) Oświadczenie rzemieślnika

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1,   Załącznik do deklaracji DT-1/A

Wzory formularzy podatkowych na podatek  od nieruchomości obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne
Załącznik ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik ZIN-3 Dane pozostałych podatników

Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne
Załącznik ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Wzory formularzy podatkowych na podatek  rolny obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi
IR-1 Informacja o gruntach – osoby fizyczne
Załącznik ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik ZIR-3 Dane pozostałych podatników

Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną
DR-1 Deklaracja na podatek rolny – osoby prawne
Załącznik ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Wzory formularzy podatkowych na podatek  leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

IL-1 Informacja o lasach – osoby fizyczne
Załącznik ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik ZIL-3 Dane pozostałych podatników

Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny – osoby prawne
Załącznik ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Wzory formularzy podatkowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości obowiązujące od 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku lub gdy korekta dotyczy okresu do 30 czerwca 2019 roku zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji.

Uchwała nr XXXVI/248/2018

Wersja edytowalna: Informacja w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Wersja edytowalna: Deklaracja na podatek leśny

Wersja edytowalna: Deklaracja na podatek od nieruchomości

Wersja edytowalna: Deklaracja na podatek rolny

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego