Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Informacja dotycząca wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 12:57 19-04-2018 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE – Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości 14:29 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 73/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2018 r. 12:18 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Opady deszczu 16-17.04.2018r. 11:03 16-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku 09:02 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Burze 13-14.04.2018r. 08:42 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 6/S/2018 Składu orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 08:28 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XXXIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. 08:14 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni 16:29 10-04-2018 Artykuł Szczegóły
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni 16:28 10-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 71/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 marca 2018r. 14:34 05-04-2018 Artykuł Szczegóły
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej 12:46 04-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia 12:44 04-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 17:13 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 16:24 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych 16:22 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości położonej w m. Dąbrowa Biskupia na rzecz najemców 16:19 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej 16:16 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. komunalnych 16:13 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym 16:11 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych 16:07 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na cele publiczne, związane z realizacją zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia 16:05 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2018 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2018 roku 16:02 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15:32 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 15:26 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 70/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 marca 2018r. 14:33 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 13:55 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2017 roku 12:12 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia 12:08 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych 12:03 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 140 141 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>