Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o okręgach wyborczych 11:37 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 stycznia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r. 11:26 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 stycznia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r. 11:06 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r. 10:51 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 12:42 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 161/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 12:41 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostko organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 12:39 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 165/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Dąbrowa Biskupia 12:31 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 164/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022 12:28 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Dąbrowa Biskupia 12:24 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 162/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej 12:18 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 12:12 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzony w postaci Załącznika Nr 14 do Planu i przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/125/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. 12:08 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 157/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie, jakości wody przeznaczonej do spożycia 11:50 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 156/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbudowy Szkoły Podstawowej w Parchaniu 11:44 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 155/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia 11:41 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 154/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu 11:26 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 153/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2019 r. 11:20 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 11:16 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 151/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2019 r. 11:13 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 150/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia 11:10 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 14:00 14-01-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej 13:57 14-01-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 13:49 14-01-2019 Akty prawne Szczegóły
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 13:47 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia 12:40 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Silny wiatr 14-01-2019 r. 09:58 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 grudnia 2018 r. 13:59 11-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 147/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 13:51 11-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 149/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia 13:50 11-01-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 163 164 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>