Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu w dniu 16.10.2018r. decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia. 16:05 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 83/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 2 października 2018 r. 14:51 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 83/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa z dnia 12 października 2018 r. 14:37 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 83/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 października 2018 r. 14:30 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 82/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 października 2018 r. 14:24 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2018r. o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia 10:52 15-10-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30 m3/h przy depresji Sw = 3,0 m. 10:33 15-10-2018 Artykuł Szczegóły
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30 m3/h przy depresji Sw = 3,0 m. 10:31 15-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 82/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 27 września 2018 r. 10:39 10-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 82/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 września 2018 r. 12:51 09-10-2018 Artykuł Szczegóły
Mgła 9-10.10.2018r. 14:41 08-10-2018 Artykuł Szczegóły
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Niemojewie: dz. 37/10, dz. 37/11, dz. 37/12 12:34 08-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 160/1 w m. Dąbrowa Biskupia 12:27 08-10-2018 Artykuł Szczegóły
Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia 13:57 05-10-2018 Artykuł Szczegóły
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Dąbrowa Biskupia na koniec kadencji 2014-2018 12:43 05-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i Q = 30 m3/h 10:15 04-10-2018 Artykuł Szczegóły
Postanowienie o odstąpieniu od OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i Q = 30 m3/h 10:10 04-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 82/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 25 września 2018 r 08:10 04-10-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 15:20 03-10-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 15:18 03-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień, organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 Projekt Jura” 13:51 03-10-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.” 12:40 03-10-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie dz. 37/13 12:02 03-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02.10.2018r. o wydanych postanowieniach i zebranym materiale dowodowym z możliwością wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „„Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20” na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, 1/1,1/2 położonych w m. Dziewa i m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia 15:37 02-10-2018 Artykuł Szczegóły
Wiatr 3-4.10.2018r. 15:36 02-10-2018 Artykuł Szczegóły
Postanowienie Nr 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 14:01 02-10-2018 Artykuł Szczegóły
Postanowienie Nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 13:53 02-10-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja – udostępnienie spisu wyborców 13:10 01-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XXXVIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. 12:29 01-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia 14:38 28-09-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 152 153 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>