Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 Obwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice, obręb geodezyjny 0020, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice, obręb geodezyjny 0020, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na dz. nr 164/2 obręb 0003 – Chlewiska Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na dz. nr 164/2 obręb 0003 – Chlewiska Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 12/1 w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 12/1 w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 46. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 46. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zadania polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w m. Brudnia. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zadania polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w m. Brudnia. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Postanowienie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu opracowania przez Inwestora Raportu OOŚkonieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wono-rze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych – studnia głębinowa nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Postanowienie Wójta Gminy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wono-rze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych – studnia głębinowa nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wonorze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych -studnia głębinowej nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Postanowienie Wójta Gminy – brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018 Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu opracowania Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wonorze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych PŚ1, o głębokości h = 40 m i Q = 35 m3/h. Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Postanowienie o konieczności sporządzenia Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wonorze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych PŚ1, o głębokości h = 40 m i Q = 35 m3/h. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie o zmianie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice, obręb geodezyjny 0020, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wy-konaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wonorze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód pod-ziemnych składającego się ze studni głębinowej nr PŚ1, o głębokości h = 40 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q = 35 m3/h przy depresji sw = 2,7 m. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30 m3/h przy depresji Sw = 3,0 m. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30 m3/h przy depresji Sw = 3,0 m. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i Q = 30 m3/h Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Postanowienie o odstąpieniu od OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr KB1, o gł. h = 91 m i Q = 30 m3/h Szczegóły