Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2018 Karta Informacyjna XI.31.2017/2018. Obwieszczenie o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy utrzymującego w mocy decyzje organu pierwszej instancji Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.8/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.7/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.6/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.5/2018. Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.4/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.3/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna IV/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 106 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 39 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.8/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.7/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.6/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.5/2018. Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.4/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.3/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Karta informacyjna III/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 37 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Karta informacyjna II.10/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Karta informacyjna II.9/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Karta informacyjna II.8/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Karta informacyjna II.7/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.19/2017/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni gł. na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.18/2017/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.17/2017/2018. Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.16/2017/2018. Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.15/2017/2018. Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni gł. na dz. nr 83/1 w m. Pieranie, w publicznie dostępnym wykazie danych. Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.6/2018. Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.5/2018. Wezwanie do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły