Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.12/2018. Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.11/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności OOŚ Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.10/2018. Postanowienie o braku konieczności OOŚ Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.9/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Karta informacyjna VII.13/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice. Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Karta informacyjna VII.12/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.4/2018. Obwieszczenie Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.3/2018. Pismo do DRZGW. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.2/2018. Pismo do RDOŚ. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Karta Informacyjna VII.10/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Karta Informacyjna VII.10/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Karta Informacyjna VII.9/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Karta informacyjna V.22/2018. Informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Karta informacyjna V.21/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Karta informacyjna VIII. 11/2018. Informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Karta informacyjna VIII. 10/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Karta informacyjna X.8/2018. Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna V.20/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna V.19/2018. Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna V.18/2018. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.7/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – wezwanie do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.6/2018. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.5/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.4/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.3/2018. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 117/3 w m. Brudnia Szczegóły