Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokół Nr XXIX/2017 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. 14:16 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 17:19 14-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Ostrzeżenie meteorologiczne – mgła 15-16.11.2017r. 14:55 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia 13:45 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w 2017r. zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia 11:58 09-11-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o realizacji w 2017r. zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” 11:16 09-11-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XIV.11/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice 14:41 08-11-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XIV.10/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice 14:38 08-11-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 62/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 24 października 2017 r. 13:29 07-11-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 63/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2017 r. 13:26 07-11-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 62/2017 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 24 października 2017 r. 13:22 07-11-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 62/2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 24 października 2017 r. 13:16 07-11-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia 12:58 07-11-2017 Artykuł Szczegóły
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia 12:56 07-11-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 08:28 07-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego na terenie działki nr 101/35 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia 14:47 06-11-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 61/2017 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12 października 2017 r. 14:02 02-11-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 13:59 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2017 11:29 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 11:23 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu 11:18 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu 11:06 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ośniszczewku 10:53 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej 10:46 02-11-2017 Akty prawne Szczegóły
Karta informacyjna XI.10/2017. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce 10:42 02-11-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce 10:37 02-11-2017 Artykuł Szczegóły
Komunikant o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce 10:35 02-11-2017 Artykuł Szczegóły
Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia – II postępowanie 12:24 30-10-2017 Artykuł Szczegóły
Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia – m. Dąbrowa Biskupia 11:23 30-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Woli Stanomińskiej i Ośniszczewku […] 11:06 30-10-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 132 133 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>