Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy – zakładki „Wiarygodna Firma” 09:46 26-07-2017 Artykuł Szczegóły
Od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 13:39 24-07-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XXVII/2017 z obrad sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. 12:26 24-07-2017 Artykuł Szczegóły
Komunikat – w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena). 09:55 24-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2017 roku 09:17 24-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 10:36 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 10:32 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia 10:17 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10:14 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu 10:07 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia 10:03 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 09:34 21-07-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 57/2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. 08:44 20-07-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 56/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 28 czerwca 2017 r. 08:40 20-07-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 56/2017 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 08:36 20-07-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 57/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 czerwca 2017 r. 08:30 20-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 08:13 14-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 08:13 14-07-2017 Artykuł Szczegóły
Ostrzeżenie meteorologiczne 13:57 12-07-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „ Remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego „ terenie działki o nr ew. 101/35 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia. 13:01 12-07-2017 Artykuł Szczegóły
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu pożarniczego marki STAR wersja 244 , rocznik 1990 10:29 12-07-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu na „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” w roku 2017 i powołania komisji konkursowej 13:16 11-07-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 56/2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 26 czerwca 2017 r. 09:18 11-07-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 14:57 10-07-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy 14:57 10-07-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 14:56 10-07-2017 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14:55 10-07-2017 Akty prawne Szczegóły
Ostrzeżenie 10 lipca 2017 r. 12:47 10-07-2017 Artykuł Szczegóły
Ostrzeżenie meteorologiczne 15:01 07-07-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 12:54 07-07-2017 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 125 126 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>