Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu marki AUTOSAN S.A. MODEL H 9.21 12,5 t rocznik 2000 13:16 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 13:13 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 13:02 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie opracowania operatu wodno-prawnego oraz złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego pobór wód dla ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Biskupiej oraz odprowadzanie wód popłucznych przez trójkomorowy odstojnik do rowu melioracyjnego położonego w zlewni Kanału Parchańskiego w ilości Qd=10 m³/d z intensywnością 2m³/h 12:54 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkach organizacyjnych 12:45 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok 12:40 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji os. odbioru podwieszenia sufitu z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji szkieletowej z pomalowaniem na biały kolor w holu Szkoły Podstawowej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia 12:35 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej 12:31 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 121/I/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. 11:38 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia 10:15 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Niemojewie 09:54 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Radojewicach 09:37 25-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XI.7/2017. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia 14:18 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XI.5/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 ob. ew. 0010 Modliborzyce 14:16 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XI.6/2017. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia 14:11 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia 14:06 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia 14:04 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak OŚ.6220.28.2017.AS dla przewiędnięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2533C Lipie – Modliborzyce”. 14:21 20-09-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 59/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. 10:16 20-09-2017 Artykuł Szczegóły
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu marki AUTOSAN S.A. model H9.21 12,5t rocznik 2000 10:18 19-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XIII.4/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 10:16 19-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XIII.7/2017. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 10:14 19-09-2017 Artykuł Szczegóły
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu pożarniczego marki STAR wersja 244 , rocznik 1990 10:14 19-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XIII.6/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych 09:52 19-09-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XIII.5/2017. Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 09:50 19-09-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych 14:50 18-09-2017 Artykuł Szczegóły
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych. 14:45 18-09-2017 Artykuł Szczegóły
Odwieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych 14:43 18-09-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 58/2017 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 08:37 15-09-2017 Artykuł Szczegóły
Silny wiatr 13 – 14.09.2017r. 13:47 13-09-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 129 130 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>