Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 166 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r 09:17 25-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2018 roku 08:48 25-04-2018 Artykuł Szczegóły
Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 Modliborzyce 14:14 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 13:01 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 13:01 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 13:01 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 13:00 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018 13:00 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania 12:47 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na 2018 rok 11:59 24-04-2018 Akty prawne Szczegóły
Protokół Nr 73/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 17 kwietnia 2018 r. 14:41 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2017 14:39 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 72/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 14:39 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 73/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 17 kwietnia 2018 r. 14:36 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 74/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2018 r. 14:33 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja dotycząca wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 12:57 19-04-2018 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE – Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości 14:29 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 73/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2018 r. 12:18 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Opady deszczu 16-17.04.2018r. 11:03 16-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku 09:02 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Burze 13-14.04.2018r. 08:42 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 6/S/2018 Składu orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 08:28 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XXXIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. 08:14 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni 16:29 10-04-2018 Artykuł Szczegóły
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni 16:28 10-04-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 71/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 marca 2018r. 14:34 05-04-2018 Artykuł Szczegóły
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej 12:46 04-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia 12:44 04-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 17:13 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 16:24 03-04-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 141 142 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>