Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko referenta w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej.

 Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko referenta w dniu 23 marca 2017r. akceptację Komisji Rekrutacyjnej uzyskała Pani Aleksandra Sendzikowska zam. Ośniszczewo.

Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz najlepiej wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

Informacje

Rejestr zmian