Informacja o wynikach przeprowadzonych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia

W wyniku konkursów , na stanowiska dyrektorów szkół , które odbyły się w dniu 10.maja.2016 r. , akceptacje Komisji Konkursowych uzyskali kandydaci :
Na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im.Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu, akceptacje Komisji Konkursowej uzyskał Pan Marek Głowacki. Do konkursu zgłosił się jeden kandydat.
2. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.gen.Władysława Sikorskiego w Parchaniu, akceptacje Komisji Konkursowej uzyskała Pani Barbara Kwiatkowska.      Do konkursu zgłosił się jeden kandydat.
3. Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im.Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej , akceptacje Komisji Konkursowej uzyskała Pani Lidia Tuszyńska. Do konkursu zgłosiło się dwoje kandydatów.

Informacje

Rejestr zmian