Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu.

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu, po przeprowadzonym konkursie w dniu 26.06.2018 r. , akceptację Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora uzyskała Pani Jowita Drzażdżewska.

Informacje

Rejestr zmian