Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.” Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał 25 listopada 2015r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Spotkanie konsultacyjne 17 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – 05-12-2014 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte Spotkanie Konsultacyjne 3 grudnia 2014 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Spotkanie konsultacyjne Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie Szczegóły