Usługi

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 – II przetarg nieograniczony Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły