Roboty budowlane

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2017 Przebudowa drogi Gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,2 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją Szczegóły