Wybory uzupełniające

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 stycznia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 stycznia 2019 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 OBWIESZCZENIE – ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły