2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości położonej w m. Dąbrowa Biskupia na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. komunalnych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na cele publiczne, związane z realizacją zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2018 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły