2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły