2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły