2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca porządek obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej położonej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły