Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca porządek obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły