Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 5/D/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 3/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 11/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 9/DPr/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 11/P/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły