OGŁOSZENIA

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2017 Ogłoszenie – wynik konkursu Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór członków do komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.” Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Ogłoszenie wyniku konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi – link Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Ogłoszenie – informacja o wyniku konkursu w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Ogłoszenie -otwarty konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/105/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie : sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2003 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie -informacja o konkursie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał 25 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Spotkanie konsultacyjne 17 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Informacja o wyniku konkursu Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Ogłoszenie – informacja o wyniku konkursu. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia zajęć integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Ogłoszenie z dnia 25-06-2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Ogłoszenie z dnia 09-06-2015 Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte Spotkanie Konsultacyjne 3 grudnia 2014 Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacje z przebiegu konsultacji Szczegóły