OGŁOSZENIA

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2018 Ogłoszenie z dnia 28 września 2018r Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Ogłoszenie o wyniku konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Ogłoszenie – wynik konkursu Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór członków do komisji konkursowej na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Ogłoszenie wyniku konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Ogłoszenie – informacja o unieważnieniu konkursu Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Ogłoszenie – wynik konkursu Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór członków do komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Ogłoszenie wyniku konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi – link Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Ogłoszenie – informacja o wyniku konkursu w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Ogłoszenie -otwarty konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/105/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie : sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2003 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie -informacja o konkursie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał 25 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Spotkanie konsultacyjne 17 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Informacja o wyniku konkursu Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Ogłoszenie – informacja o wyniku konkursu. Szczegóły