Konsultacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.10.2017 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.” Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Ogłoszenie – konsultacje projektu Uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.” Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 O G Ł O S Z E N I E Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Uchwała nr XLIV/288/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 Szczegóły