Konsultacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 O G Ł O S Z E N I E Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Uchwała nr XLIV/288/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 Szczegóły