Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy i zawieszenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo. Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Postanowienie o zwieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Postanowienie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie o opinii RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Postanowienie o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki działka 109/1. Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki działka 109/1. Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w miejscowości Mleczkowo obręb geodezyjny 0009, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w miejscowości Mleczkowo obręb geodezyjny 0009, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024. Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, na dz. nr 21 w miejscowości Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, na dz. nr 21 w miejscowości Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 21 w miejscowości Wola Stanomińska , gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 21 w miejscowości Wola Stanomińska obręb geodezyjny 0025, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności OOŚ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, zlokalizowanej na dz. nr 16 w m. Mleczkowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Postanowienie o braku konieczności OOŚ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, zlokalizowanej na dz. nr 16 w m. Mleczkowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Obwieszczenie o opinii RDOŚ w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, zlokalizowanej na dz. nr 16 w m. Mleczkowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, zlokalizowanej na dz. nr 16 w m. Mleczkowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, na dz. nr 21 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, na dz. nr 21 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Obwieszczenie o opinii RDOŚ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, na dz. nr 21 w miejscowości Walentynowo Szczegóły