Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej do głębokości 35,0 m, o wydajności do Q = 28,0 m3/h, na działce nr 63/4 w m. Walentynowo, obręb 0024, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej do głębokości 35,0 m, o wydajności do Q = 28,0 m3/h, na działce nr 63/4 w m. Walentynowo, obręb 0024, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości ok. 80 m i wydajności do Q = 25, 0 m3/h, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości ok. 80 m i wydajności do Q = 25, 0 m3/h, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1, zlokalizowanym na terenie działki o nr 83 w m.Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1, zlokalizowanym na terenie dz. nr 83 w mOśniszczewo Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie wydaniu postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 63/4 w m. Walentynowo Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Zawieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy i zawieszenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo. Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Postanowienie o zwieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Postanowienie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie o opinii RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Postanowienie o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej o wydajności do Q = 25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły