Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr ZM, o gł. h = 31 m (wiercenie do 39 m) na dz. nr 65 w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej na terenie dz. nr 66 w m. Rejna Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 39 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 10 m3/h, depresja s1 = 2 m, promień leja depresji R1= 63 m, na dz. nr 23 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr JM1, o gł. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Qe = 30 m3/h przy depresji s = 1,2 m na dz. nr 6/5 w m. Chróstowo Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 34 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h przy depresji s = 0,4 m i leju depresji R = 14 m, na dz.nr 3 obręb geodezyjny 0009 Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Obwieszczenie wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr JM1, o gł. h = 50 m i Qe = 30 m3/h przy depresji s = 1,2 m na dz nr 6/5 w m. Chróstowo Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. nr 93 w m. Wonorze ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr PŚ1, o gł. h = 40 m, pobór wód Q = 30 m3/h przy depresji sw = 2,19 m Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej na dz. nr 35 w m. Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. nr 52 w Parchaniu, ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 1; h = 80,0 m, Q = 50 m3/h, s = 16,7 m Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych skła-dającego się ze studni głębinowej o zasobach Q = 25,0 m3/h na dz. nr 142/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej Q = 25,0 m3/h na dz. nr 118 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do obierania cebuli na dz. nr 26 obręb geodezyjny 0027 Zagajewice Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o maksymalnej wydajności Q = 10,0 m3/h i gł. 40,0 m na dz. nr 224/2 obręb Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności Q = 30,0 m3/h, na dz. nr 10/1 obręb 0024 – Walentynowo Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności Q = 25,0 m3/h , na działce nr 128 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr ZM, o gł. h = 31 m i zatwierdzonych zasobach Q = 29,7 m3/h przy depresji = 1,96 m. na dz. nr 65 w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr ZM, o gł. h = 31 m i zatwierdzonych zasobach Q = 29,7 m3/h przy depresji = 1,96 m. na dz. nr 65 w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej zlokalizowanej na dz. nr 35 w m. Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. nr 52 w Parchaniu, ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 1, o gł. h = 80,0 m i Q = 50 m3/h przy depresji s = 16,7 m. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności maksymalnej Q = 25,0 m3/h, na działce nr 128 w m. Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności maksymalnej Q = 30,0 m3/h, na działce nr 10/1 obręb 0024 – Walentynowoinwestycyjnego polegającego na Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej – ujęcie wód podziemnych o wydajności Q = 10,0 m3/h i gł 40,0 m na dz. nr 224/2 Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr JM1, na działce nr 6/5 w m.Chróstowo, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr JM1, na działce nr 6/5 w m.Chróstowo, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie studni głębinowej o wydajności maksymalnej Q = 25,0 m3/h i głębokości 62 m, na działce nr 75/1 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Zmiana terminu załatwienia sprawy z wniosku na budowę studni głębinowej o wydajności maksymalnej Q = 25,0 m3/h , na działce nr 128 w miejscowości Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia instalacji do obierania warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zawiadomienie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia instalacji do obierania warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok Szczegóły