Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2019 Odwieszenie postępowania administracyjnego. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa studni głębinowej o wydajności Q = 10,0 m3/h i gł. 40,0 m na dz. nr 224/2 obręb 0005 – Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zawiadamianie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa studni głębinowej o wydajności Q = 10,0 m3/h i gł. 40,0 m na dz. nr 224/2 obręb 0005 – Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie studni głębinowej Qmax = 30,0 m3/h , na działce nr 10/1 obręb 0024 – Walentynowo Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na wieży kratowej typu BOT E2/60, o wysokości całkowitej wynoszącej H=61,95m, na działce nr 58/3 obręb ewidencyjny numerze 0020 Radojewice Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie stacji bazowej telefonii ko-mórkowej operatora P4 zlokalizowanej na wieży kratowej typu BOT E2/60, o wysokości całko-witej wynoszącej H=61,95m, na działce nr 58/3 obręb ewidencyjny 0020 Radojewice Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na dz. nr 164/2 obręb 0003 – Chlewiska, 88-133 Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 117/3 w m. Brudnia. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Obwieszczenie o wydanym postawieniu OOŚ w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na dz. nr 164/2 obręb geodezyjny 0003 Chlewiska Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Obwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice, obręb geodezyjny 0020, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice, obręb geodezyjny 0020, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na dz. nr 164/2 obręb 0003 – Chlewiska Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na dz. nr 164/2 obręb 0003 – Chlewiska Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 12/1 w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 12/1 w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 46. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 46. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zadania polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w m. Brudnia. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zadania polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 117/3 w m. Brudnia. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Postanowienie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu opracowania przez Inwestora Raportu OOŚkonieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wono-rze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych – studnia głębinowa nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Postanowienie Wójta Gminy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wono-rze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych – studnia głębinowa nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wonorze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych -studnia głębinowej nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 104 w miejscowości Pieranie obręb geodezyjny 0018 Szczegóły