Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 106 obręb geodezyjny 0008 Konary o gł. 39 m i Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 106 obręb geodezyjny 0008 Konary o gł. 39 m i Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o gł. 37 m i Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o gł. 37 m i Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 106 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 39 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 37 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko etapowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie otworowej kopaliny soli na terenie złoża soli Lubień służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną w ilości nie mniejszej niż 100000 m3/r wraz z infrastrukturą przesyłową. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na dz. nr 2/3 obręb Wola Stanomińska o gł. 40 m i wydajności ok. 21 m3/h. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na dz. nr 2/3 obręb Wola Stanomińska o gł. 40 m i wydajności ok. 21 m3/h. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na dz nr 2/3 ob. Wola Stanomińska o gł. 40m i wydajności ok. 21 m3/h Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na dz nr 2/3 ob. Wola Stanomińska o gł. 40m i wydajności ok. 21 m3/h Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 37 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego dla na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego dla na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na działce nr 2/3 obręb Wola Stanomińska o głębokości 40m i wydajności ok. 21 m3/h Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na działce nr 2/3 obręb Wola Stanomińska o głębokości 40m i wydajności ok. 21 m3/h Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej w celu utworzenia punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej w celu utworzenia punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Późniejszy termin załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w m. Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dlaa przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej w celu utworzenia punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dlaa przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej w celu utworzenia punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Odwieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej stalowej z zadaszeniem namoiotowym w celu utworzenia przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej stalowej z zadaszeniem namoiotowym w celu utworzenia przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły