Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2017 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o głębokości wiercenia 35,1 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 30, 0 m3/h. Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o głębokości wiercenia 35,1 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 30, 0 m3/h. Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Odwieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o głębokości wiercenia 35,1 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 30, 0 m3/h. Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o pierwotnie zakładanej wydajności 25 m3/h – obniżonej przez Inwestora do 9,5 m3/h i głębokości 30 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo. Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Postanowienie o odstąpieniu od OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o pierwotnie zakładanej wydajności 25 m3/h – obniżonej przez Inwestora do 9,5 m3/h ze względu na lokalizację w sąsiedztwie 100m innej studni głębinowej, na dz. nr 76/2 w miejscowości Mleczkowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Odwieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 30 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w miejscowości Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Zawieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni KM1 o gł. wiercenia 44,1 m, zabudowanej do gł. 43 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q = 30,0 m3/h. Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-waniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni KM1 o głębokości wiercenia 44,1 m, zabudowanej do gł. 43 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30,0 m3/h przy depresji s=5,9 m Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-waniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni KM1 o głębokości wiercenia 44,1 m, zabudowanej do gł. 43 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30,0 m3/h przy depresji s=5,9 m Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o gł. wiercenia 35, 1 m, zabudowanej do gł. 35 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30, 0 m3/h Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o gł. wiercenia 35, 1 m, zabudowanej do gł. 35 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30, 0 m3/h Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o gł. wiercenia 35, 1 m, zabudowanej do gł. 35 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30, 0 m3/h Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Odwieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu OOŚ Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce obręb geodezyjny 0010, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce obręb geodezyjny 0010, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na działce nr 83 w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na działce nr 83 w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 15 – 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 15 – 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły