Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2018 Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Odwieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej stalowej z zadaszeniem namoiotowym w celu utworzenia przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej stalowej z zadaszeniem namoiotowym w celu utworzenia przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Pismo do RZGW Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zmiana terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zmiana terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Pismo do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Postanowienie w sprawie braku konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Opinia PPIS w Inowrocławiu w sprawie braku konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Opinia RDOŚ Bydgoszcz w sprawie braku konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Postanowienie odwieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni KM1 o gł. wiercenia 44,1m, zabudowanej do gł. 43m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30,0 m3/h przy depresji s = 5,9 m Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Odwieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 ob. ew. 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Struga Jezuicka 1, 88 – 111 Rojewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali służącej do chowu kurcząt – 19 000 sz. kurcząt tj. 76DJP, na działce 25/13 i części działki 30/1 – obręb geodezyjny Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak OŚ.6220.28.2017.AS dla przewiędnięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2533C Lipie – Modliborzyce”. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Odwieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zawieszenie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w Radojewicach, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w Radojewicach, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w Radojewicach, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły