Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2017 Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu OOŚ Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce obręb geodezyjny 0010, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce obręb geodezyjny 0010, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na działce nr 83 w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na działce nr 83 w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 15 – 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 15 – 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 obręb geodezyjny 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 obręb geodezyjny 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o braku konieczności OOŚ w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86, 0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 83 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Postanowienie o braku konieczności OOŚ w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86, 0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 83 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Postanowienie odwieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86, 0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 83 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 30 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w miejscowości Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 30 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w miejscowości Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 30 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w miejscowości Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zawiadomienie o wszczęciu npostępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m. Wola Stanomińska obręb 0025 Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego do czasu uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz uzyskania opinii o realizacji w/w od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Postanowienie o braku konieczności konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 15 – 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb 0024 Walentynowo, Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Odwieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo Szczegóły