Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2018 Karta informacyjna XI.24/2017/2018. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Karty informacyjne I.7/2018. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Karty informacyjne I.6/2018. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wzywa inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.5/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.4/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.3/2018. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej stalowej z zadaszeniem namiotowym w celu utworzenia przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karta informacyjna XI.23/2017/2018. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Karta informacyjna V.15/2017/2018. Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w m. Pieranie, w publicznie dostępnym wykazie Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Karta informacyjna V.14/2017/2018. Pismo Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Karta informacyjna V.13/2017/2018. Pismo Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RZGW „Wody Polskie” Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Karta informacyjna V.12/2017/2018. Odwieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w m. Pieranie, po przedłożeniu przez Wnioskodawcę Raportu OOŚ Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.21/2017/2018. Odpowiedź Agencji Ochrony Środowiska EKOS – Pełnomocnika Inwestora na zapytanie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018r. dotyczy ustosunkowania się do argumentów wyrażonych w protestach w związku z konfliktem społecznym oraz z związku z opinią Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.20/2017/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.19/2017/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w związku z protestem mieszkańców miejscowości Modliborzyce. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.18/2017. Pismo do Agencji Ochrony Środowiska EKOS – Pełnomocnika Inwestora o ustosunkowania się do argumentów wyrażonych w protestach w związku z konfliktem społecznym, oraz w związku z opinią Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.17/2017. Odpowiedź Agencji Ochrony Środowiska EKOS – Pełnomocnika Inwestora na zapytanie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2017r. dotyczy ustosunkowania się do argumentów wyrażonych w protestach w związku z konfliktem społecznym. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.16/2017. Opina Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie dz. nr 62/3 i 62/4 ob. ewid. 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Karta informacyjna XI.15/2017. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Karta informacyjna XI.14/2017. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Karta informacyjna XI.13/2017. Pismo do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce. Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Karta informacyjna XIV.11/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Karta informacyjna XIV.10/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Karta informacyjna XI.10/2017. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.9/2017. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.8/2017. Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.7/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.6/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły