Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.3/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Karta informacyjna I.8/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Karta informacyjna I.7/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Karta informacyjna III.3/2017. Postanowienie o zwieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Karta informacyjna III.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Karta informacyjna III.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Karta informacyjna III/2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o wydajności Q = 25 m3/h na terenie dz. nr 61/2 w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Karta informacyjna XVI.5/2016. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna II.3/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna II.1/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna II.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna II/2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności Q = 30 m3/h na terenie dz. nr 37/1, obręb Walentynowo, gm. Dabrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna I.06/2017. Obwieszczenie o postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 do gł. 45, 0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna I.05/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 do gł. 45, 0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h, w m. Parchanki, Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna I.04/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Karta informacyjna I.03/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Karta informacyjna I.02/2017. Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki działka 109/1 Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Karta informacyjna I./2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki działka 109/1 Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Karta informacyjna I.01/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki działka 109/1 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Karta informacyjna XVIII.09/2016. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w miejscowości Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Karta informacyjna XVIII.08/2016. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w miejscowości Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Karta informacyjna XVI.04/2016. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Karta informacyjna XVI.03/2016. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Karta informacyjna XVI.01/2016. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Karta informacyjna XVI.02/2016. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Karta informacyjna XVI/2016. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Karta informacyjna XVIII.07/2016. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w m. Mleczkowo Szczegóły