Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.19/2017/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni gł. na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie, Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.18/2017/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie obręb 0018 Pieranie Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.17/2017/2018. Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.16/2017/2018. Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Karta informacyjna V.15/2017/2018. Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni gł. na dz. nr 83/1 w m. Pieranie, w publicznie dostępnym wykazie danych. Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.6/2018. Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.5/2018. Wezwanie do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.4/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.3/2018. Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na dz. nr 2/3 obręb Wola Stanomińska o gł 40m i wydajności ok. 21 m3/h Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Karta informacyjna II/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego Nr 1 na działce nr 2/3 obręb Wola Stanomińska o głębokości 40m i wydajności ok. 21 m3/h Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.14/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.13/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie hali magazynowej stalowej z zadaszeniem namiotowym w celu utworzenia przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i oczyszczania cebuli Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.12/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.11/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.10/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.9/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Karta informacyjna I.8/2018. Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Karta informacyjna XI.30/2017/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Karta informacyjna XI.29/2017/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Karta informacyjna XI.28/2017/2018. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Karta informacyjna XI.27/2017/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Karta informacyjna XI.26/2017/2018. Postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku – uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Karta informacyjna XI.25/2017/2018. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Karta informacyjna XI.24/2017/2018. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Karty informacyjne I.7/2018. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Karty informacyjne I.6/2018. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wzywa inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.5/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.4/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Karty informacyjne I.3/2018. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły