Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2017 Karta informacyjna XII.3/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o głębokości wiercenia 35, 1 m, zabudowanej do gł. 35 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30, 0 m3/h Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Karta informacyjna XII.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Karta informacyjna XII.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o głębokości wiercenia 35, 1 m, zabudowanej do gł. 35 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30, 0 m3/h Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Karta informacyjna XII/2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce ew. nr 69/1 w m. Walentynowo ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr TZ1 o głębokości wiercenia 35, 1 m, zabudowanej do gł. 35 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 30, 0 m3/h Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Karta informacyjna X.6/2017. Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m. Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Karta informacyjna X.5/2017. Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Karta informacyjna X.4/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Karta informacyjna V.8a/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o konieczności przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Karta informacyjna V.11/2017. Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w m. Pieranie, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu OOŚ Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Karta informacyjna V.10/2017. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Karta informacyjna V.9/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Karta informacyjna VI.8/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Karta informacyjna VI.9/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Karta informacyjna VII.9/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Karta informacyjna VII.8/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Karta informacyjna VIII.8/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na działce nr 83 w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Karta informacyjna VIII.9/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym na działce nr 83 w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Karta informacyjna XI.4/2017. Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego do czasu uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz uzyskania opinii o realizacji w/w od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Karta informacyjna XI/2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Karta informacyjna VIII.4 /2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Karta informacyjna VI.4 /2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna X.3/2017. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna X.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna X.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna X /2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna IX.3 /2017. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna IX.2 /2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna IX.1 /2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna IX /2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Karta informacyjna VIII.7 /2017. Obwieszczenie wydaniu postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych na dz. nr w m. Ośniszczewo Szczegóły