Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2017 Karta Informacyjna XVI.9/2016.2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości ok. 80 m i wydajności do Q = 25, 0 m3/h, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Karta Informacyjna XVI.10/2016.2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości ok. 80 m i wydajności do Q = 25, 0 m3/h, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Karta informacyjna VIII.2 /2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1 zlokalizowanym na terenie dz.nr 83 w m.Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Karta informacyjna VIII.2 /2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Karta informacyjna VIII.1 /2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1, zlokalizowanym na terenie dz.nr ewid. 83 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Karta informacyjna VIII /2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr JG1, zlokalizowanym na terenie dz. nr ewid. 83 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Karta informacyjna IV.7/2017. Obwieszczenie wydaniu postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Karta informacyjna IV.6/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Karta informacyjna IV.5/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz nr 63/4 w miejscowości Walentynowo. Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Karta informacyjna IV.4/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VII.3 /2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VII.2 /2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VII.1 /2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VII /2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 9 w miejscowości Zagajewice obręb 0027 Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia, przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VI.3 /2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VI.2 /2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VI.1 /2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Karta informacyjna VI /2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 195 w miejscowości Modliborzyce obręb geodezyjny 0010, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Karta informacyjna V.3/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Karta informacyjna V.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Karta informacyjna V.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Karta informacyjna V/2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 83/1 w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia OOŚ – dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m.i Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia OOŚ – dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m.i Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Odwieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych gruntowych na dz. nr 168 w m.i Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.3/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Karta informacyjna IV.2017. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 63/4 w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Karta informacyjna I.8/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Parchanki Szczegóły