Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2017 Karta informacyjna XI.14/2017. Postanowienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Karta informacyjna XI.13/2017. Pismo do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce. Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Karta informacyjna XIV.11/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Karta informacyjna XIV.10/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Karta informacyjna XI.10/2017. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.9/2017. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.8/2017. Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.7/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz. nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.6/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Karta informacyjna XIV.5/2017. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Karta informacyjna XI.9/2017. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Struga Jezuicka 1, 88 – 111 Rojewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali służącej do chowu kurcząt – 19 000 sz. kurcząt tj. 76DJP, na działce 25/13 i części działki 30/1 – ob. geod. Modliborzyc Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Karta informacyjna XI.8/2017. Odwieszenie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego dz. nr 62/3 i 62/4 ob. ew. 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Karta informacyjna XI.5/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na rozbudowie istniejącej fermy drobiu brojlera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 ob. ew. 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Karta informacyjna XI.7/2017. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Karta informacyjna XI.6/2017. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Karta informacyjna XIII.7/2017. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Karta informacyjna XIII.6/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 122/5 w m. Chróstowo ujęcia wód podziemnych Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Karta informacyjna XIII.5/2017. Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Karta informacyjna XIII.4/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna IX. 8/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o pierwotnie zakładanej wydajności 25 m3/h – obniżonej przez Inwestora do 9,5 m3/h (ze względu na lokalizację w sąsiedztwie 100 m innej studni głębinowej ujmującej ten sam pokład wodonośny) i gł. 30 m na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna IX. 7/2017. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 30 m na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna IX. 6/2017. Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 30 m na dz. nr 76/2 w m. Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna IX. 5/2017. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna IX.4/2017. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna X.8/2017. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m. Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna X.7/2017. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 25 m przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych za pomocą deszczowni na dz. nr 5/4 w m. Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna XIV.4/2017. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części dz.nr 330 w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna XIV.3/2017. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna XIV.2/2017. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Karta informacyjna XIV.1/2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania (odzysku) zużytych kabli elektrycznych i energetycznych na wydzielonej części działki nr 330 w Radojewicach, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły