Gospodarka Odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2016 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi-obowiązująca od 1 lipca 2016r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipca 2016r Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Harmonogram odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w 2016r Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 PSZOK Dąbrowa Biskupia – funkcjonowanie. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmieniony Harmonogram wywozu odpadów obowiązuje od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2015r. Zmiana dotyczy tylko miejscowości Wonorze i Brudnia Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Harmonogram odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w 2015r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbrowa Biskupia w II półroczu 2013r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informator o prawach i obowiązkach mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia wynikających ze zmian w zakresie gospodarki odpadami Szczegóły