Dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2017 Informacja i wniosek o dofinansowanie do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017r. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja o realizacji w 2016r. zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja o dotacji w 2016r. z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Załączniki do wniosku w zakresie demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbestowych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły