Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2019 Komunikat Nr 8/2019 – woda z wodociągu Parchanie może być bezpiecznie używana do spożycia. Ocena jakości wody wodociąg Parchanie. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego – studnia głębinowa dz. nr 75/1 w m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Likwidacja linii autobusowych Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 PLANOWANE WYŁĄCZNIE PRĄDU Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Komunikat Awaria na sieci wodociągowej Parchanie Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Komunikat dla miejscowości Wola Stanomińska, Stanomin i Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Warunkowa przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Komunikat nr 5/2019 – w związku z warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Komunikat Nr 4/2019 – woda z wodociągu Parchanie może być bezpiecznie używana do spożycia. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Komunikat nr 3/2019 – w związku z warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 „Uchwała antysmogowa” konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Komunikat odwoławczy – woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Komunikat o warunkowej przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Nabór wniosków na dofinansowanie w 2019r. z WFOŚiGW w Toruniu zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Transmisja Obrad Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 KOMUNIKAT – ĆWICZENIE RENEGADE Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Informacja – udostępnienie spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Ogłoszenie – konsultacje w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Komunikat Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej informuje o terminach składania wniosków na okres świadczeniowy 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Informacja Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadana inwestycyjnego nr 14624 „Projektu JURA” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Informacja zarządzanie kryzysowe – dotyczące badań zanieczyszczeń powietrza. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Wycofanie z obrotu produktu leczniczego – Zinbryta Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Nabór wniosków na dofinansowanie w 2018r. z WFOŚiGW w Toruniu zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Informacja – opad pyłu saharyjskiego Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Informacja – 2 stycznia 2018 roku Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej będzie nieczynny Szczegóły