Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 marca 2017 r. – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 maja 2016 r. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 kwietnia 2016 Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 kwietnia 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 marca 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działki nr 37/18 położonej w m. Niemojewo Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działek nr 30/2, 36, 35/14 i 35/21 położonych w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działki nr 225/1 położonej w m. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 03 grudnia 2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odwodnienia działki nr 34/2 w miejscowości Chlewiska Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2013 r. o wydaniu postanowienia zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową na Środowiskowy Dom Samopomocy położonej w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2013 r. o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w obrębie geodezyjnym Chlewiska Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2013 r o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2013 r. o wydaniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 listopada 2013 r o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach nr 225/1 i 228/ 7 położonych w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie o rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (gminnej) na działkach nr 215/21, 215/22/, 215/23, 214/8, 214/2, 214/1, 215/15, 215/16 i 216/4 położonych w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia obudowie dwóch słupów linii napowietrznej SN 15 kV oraz linii kablowej SN 15 kVw w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej (gminnej) w m. Dąbrowa Biskupia przy ul. Spacerowej. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu gminnego na terenie działek nr 225/1 i 228/7 położonych w m. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Szczegóły