Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 /PLAY/ Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 225/1 i 145/7 w miejscowości Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działek nr 215/27, 214/10, 214/11, 215/15, 215/16 , 216/4 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „ Remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego „ terenie działki o nr ew. 101/35 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 OBWIESZCZENIE dotyczące zmiany zagospodarowania terenu polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 225/1 i 145/7 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Obwieszczenie dotyczące zagospodarowania terenu polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 215/27, 214/10, 214/11, 215/15, 215/16 i 216/4 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 SKO – Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu gminnego na terenie działek nr 215/27, 214/10, 214/11, 215/15, 215/16 i 216/4 położonych w m. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 225/1 i 145/7 położonych w m. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla P4 sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego – Wieża Radojewice Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 marca 2017 r. – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 maja 2016 r. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 kwietnia 2016 Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 kwietnia 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 marca 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działki nr 37/18 położonej w m. Niemojewo Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działek nr 30/2, 36, 35/14 i 35/21 położonych w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działki nr 225/1 położonej w m. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 03 grudnia 2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odwodnienia działki nr 34/2 w miejscowości Chlewiska Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2013 r. o wydaniu postanowienia zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową na Środowiskowy Dom Samopomocy położonej w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2013 r. o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w obrębie geodezyjnym Chlewiska Szczegóły