Budżet

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 94/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2015 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 62/2015 r Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2015 roku Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2015 roku Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 106/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2014 roku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2014 roku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-N I kwartał 2014 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał 2014 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-Z I kwartał 2014 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Uchwała nr 9/S/2014 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 roku Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-N IV kwartał 2013 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-NDS 2013 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-Z IV kwartał 2013 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-NDS IV kwartał 2013 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-Z III kwartał 2013 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Sprawozdanie Rb-NDS III kwartał 2013 Szczegóły